Business training

Strategisch Ondernemer & Leiderschap

9-daagse training zonder theoretische blabla, met de voeten in de klei

Hands-on bouwstenen voor een gezonde business

Strategisch management in de praktijk

Leer beter regie houden

Hét medicijn tegen groeipijn

Voor ondernemers, door ondernemers

Trainers met meer dan 250 jaar praktijkervaring

Business training

Strategisch Ondernemer & Leiderschap

9-daagse training zonder theoretische blabla, met de voeten in de klei

Hands-on bouwstenen voor een gezonde business

Strategisch management in de praktijk

Leer beter regie te houden

Hét medicijn tegen groeipijn

Voor ondernemers, door ondernemers

Trainers met meer dan 250 jaar praktijkervaring

Groeipijn... Blijf vitaal in een veranderende omgeving!

Het is alweer een tijd geleden dat je gestart bent met je eigen bedrijf. Je plannen en ideeën zijn goed aangeslagen, de orderportefeuille was èn is tot op de dag van vandaag gevuld. Trots! Je geniet met volle teugen van alle successen, maar... langzaam begint er iets te knagen. Je rol verandert van ondernemer naar manager. Om grip op je bedrijfsprocessen te houden, moet je delegeren en leren werknemers te vertrouwen. Dit vraagt van jou een andere focus. Groeipijn! Iedere ondernemer krijgt hier vroeg of laat mee te maken.

Pak je deze pijnen succesvol aan, dan trek je jouw onderneming naar een hoger niveau. Negeer je deze veranderingen, dan loop je het risico dat de groei van je bedrijf stagneert. In het ergste geval kan het uiteindelijk zelfs de ondergang van je bedrijf betekenen... Dus wat nu?

1. WAAROM DEZE TRAINING?

Er zijn talloze manieren om de ontwikkeling van jouw bedrijf in goede banen te leiden. Maar welke manier past het best bij jouw bedrijf? Meer investeren in bestaande klanten? Meer sales? Of juist meer personeel aannemen of misschien wel minder?

Veel ondernemers hebben moeite om focus te bepalen en de keuzes te maken in de richting die ze met hun bedrijf op willen. Kort gezegd, je hebt een actieplan nodig waarin je prioriteiten stelt.

Inmiddels ben je op een punt beland waarin het nodig is om terug te gaan naar de basis. Waar staan jij en je bedrijf voor, nu én in de toekomst? Hoe kan je jouw talenten en die van je team het best benutten? Er bestaan talloze studies en er zijn boeken over vol geschreven. Prachtige theoretische verhandelingen. Maar welke past bij jou? En – als het je lukt om door de bomen het bos te zien - hoe implementeer je dan de juiste theorie binnen jouw bedrijf?

Vanuit onze ervaring als succesvolle ondernemers hebben wij zelf voor deze vragen gestaan. We hebben fouten gemaakt en oplossingen gevonden. Die kennis en ervaring delen we graag met jou. Daarom hebben we een uniek programma ontwikkeld en omgezet in een waardevolle bedrijfstraining: “Strategisch Ondernemer & Leiderschap”. De training bestaat uit 9 dagen, gegeven in één kwartaal.

Een waar cadeau voor jezelf en jouw bedrijf!

dreamstime_m_111873628-1

2. Wat kun je Verwachten?

Deze bedrijfstraining is erop gericht om de groei van jouw bedrijf in goede banen te leiden. Zet samen met onze ervaren vakspecialisten de stap om in 9 inspirerende trainingsdagen jouw impact te vergroten.

 • Je ontvangt waardevolle inzichten en handvatten die ervoor zorgen dat jij de regie over jouw bedrijf en privé leven terugneemt.
 • Je wordt getraind door succesvolle ervaringsdeskundigen en de beste ondernemers in hun vakgebied.
 • We koppelen een mix van theorie aan voorbeelden uit de praktijk.
 • De training is praktisch toepasbaar en daardoor uitvoerbaar in je dagelijkse werk.

Wat levert de training jou op?

 1. Je hebt het inzicht om organisatieveranderingen door te voeren gesteund door kennis & kunde.
 2. Je bent in staat om strategische planningen te maken met jouw team(s) en deze daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.
 3. Wanneer je expertise wilt inhuren voor je bedrijf weet je waar je op moet te letten.
 4. De training volg je samen met collega-ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten. Je leert van elkaar door ervaringen te delen en je creëert een waardevol netwerk voor de rest van je leven!

3. Het Programma

De Reus & Partners is de partij die je wilt inzetten voor de realisatie en een gezonde groei van je bedrijf. Met een team van toegewijde ondernemers met gezamenlijk meer dan 250 jaar praktijkervaring, helpen we jou met die groei. Door een vernieuwende aanpak en inzichten, creëren we blijvende veranderingen en zorgen we voor een gezonde groei binnen jouw organisatie!

Dag 1: Rode draad

Het gaat best goed, je bent trots, maar... je bent het overzicht kwijt. Hoe komt het toch en waarom ben jij jezelf niet meer?

Tijdens de eerste training krijg je in vogelvlucht de handvatten om op een andere manier naar jezelf en je omgeving te kijken. We werken aan de hand van verschillende modellen. Deze manier geeft inzicht in de samenhang tussen verschillende elementen van jouw bedrijf: de harde en de zachte waarden.

Deze dag is een mix van theorie gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. De training is daardoor praktisch toepasbaar en voor jou uitvoerbaar in je dagelijkse werk. We gaan samen kernvragen als ''wie ben ik?'', ''wat is mijn bedrijf?'' en ''hoe wil ik het graag?'' proberen te beantwoorden. Een confrontatie met een lach."

De grootste opbrengsten voor jou en jouw bedrijf vandaag zijn:

• Je hebt collega-ondernemers leren kennen die in hetzelfde schuitje zitten. Er is veel herkenning bij elkaar. De eerste leerzame ervaringen zijn gedeeld.
• Je hebt inzicht in jouw handelen en het antigif tegen het doorschieten hiervan.
• Je bent aan het einde van deze dag in staat om verbanden waar te nemen in jouw bedrijf.
• Je bent je bewust.

Dag 2: Gebrek aan tijd

Kun je alles doen wat je wilt en kun je het goed doen? Als zo naar je bedrijf kijkt dan lijkt het allemaal goed te lopen, is dat ook zo? Pak je niet te veel zelf op? Voel je behoefte aan controle? Zelf weet je wat het beste is voor je bedrijf. Althans, dat denk je. Juist door die controle kunnen zaken juist scheeflopen. De medewerkers gaan morren of het thuisfront zeurt. Hoe zit het met jouw ‘bucketlist’? Wat is er naast je bedrijf belangrijk? Kom je daar voldoende aan toe?

Tijdens de 2e trainingsdag leer je in kaart brengen wat is belangrijk, wat heeft prioriteit, wat staat er op jouw bucketlist en hoe kom je eraan toe om die dingen te doen? Hoe lossen we dat op? Nadat je scherp hebt wat er allemaal moet gebeuren en wat je wilt bereiken, zowel zakelijk als privé, kun jij jouw doelen SMART maken.

De belangrijkste opbrengsten van de training Time Management zijn:

• Je leert prioriteiten scherp in kaart brengen, ook buiten je bedrijf.
• Ontdek hoe je efficiënt werken verankeren in je organisatie.
• Begrip hoe je SMART doelen in je planning verwerkt
• (In)zicht in wat er mogelijk is in de tijd die je hebt
• Ontwikkel de vaardigheden; prioriteren, plannen en communiceren

Dag 3: Speer naar de toekomst

Je weet best hoe je een plan moet maken en uitvoeren, daar ben je aardig goed en succesvol in. Wat anders werkt is dat jouw team ook aan jouw doelstellingen en plan moet gaan werken. Allemaal gelijke belangen en op elkaar afgestemde doelstellingen. Jij wilt het overzicht niet verliezen.

Deze dag krijg je inzicht in het maken van een gedragen plan. Jouw plan vertaalt zich door naar de plannen van je afdelingen. De afdelingen zijn ondersteunend aan jouw grote plan. Je leert scherpe doelen te stellen en deze te vertalen naar een strategie.

Hoe? Tijdens deze trainingsdag is een mix van theorie gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk. De training is daardoor praktisch toepasbaar en eveneens uitvoerbaar in je dagelijkse werk. Op een ontspannen manier gaan we met elkaar sparren om de theorie aan de praktijk, jouw praktijk, te koppelen. Wederom een leerzame confrontatie met een lach

Dag 4: Organisatiecultuur

Iedereen kent wel zo'n ondernemer waar alles bij lijkt te kloppen. Elk woord is raak, elk handgebaar heeft een functie en iedereen gelooft hem/haar. Dit is een voorbeeld van authentiek leiderschap. Waar de eigen waarden en intenties van de ondernemer volledig in lijn liggen met zijn/haar gedrag.

Tijdens deze trainingsdag krijg je een afwisselend programma aangeboden. De theorie over de huidige organisatiestructuren en het nieuwe denken wordt gecombineerd met het werken met paarden. Dit werken met paarden geeft de mogelijkheid om te reflecteren op ons eigen leiderschap. Bij een paard kan jij je niet anders voordoen. Een paard ziet je voor wie je bent en de enige manier om te leiden is door volledig authentiek te zijn. Na het oefenen op persoonlijk niveau maken we de koppeling naar jouw organisatie. In hoeverre liggen de kernwaarden van jouw organisatie in lijn met de daadwerkelijke cultuur, regels en procedures?

Aan het eind van de dag heb je meer inzicht in je eigen leiderschap én in de congruentie en eigenheid van jouw bedrijf.

Dag 5: Klantreis

Je weet dat je klanten hebt, misschien ook nog wie ze zijn. Weet jij op welk moment ze hebben besloten om bij jou klant te worden? Weet je ook waarom ze klant zijn? Hoe goed ken jij je klanten echt? De stelling luidt: jouw klanten willen jou helpen om jouw doelstellingen te verwezenlijken. Echt waar!

Tijdens deze dag krijg je de kennis en het gevoel in het maken van een klantreis. Deze reis zorgt ervoor dat je in gesprek gaat met jouw beste klant en dat je daar fans van maakt. Met name DEZE klanten zorgen voor groei, ZIJ gunnen jou je succes!

Er is een mix van theorie gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk. De training is daardoor praktisch toepasbaar en voor jou uitvoerbaar in je dagelijkse werk. Op een ontspannen manier met discussie. Om de theorie in praktijk te brengen, gaan we als eerste stap de fans van jouw bedrijf in kaart brengen.

Dag 6: Arbeid & recht

Heb jij als ondernemer al je (juridische) zaken op orde? Tijdens deze dag zoomen we samen in op het thema 'Goed Werkgeverschap'. Welke concrete zaken moet je goed geregeld hebben als ondernemer? Deze ‘systeemwereld’ vol afspraken, regels en procedures zetten we af tegen de leefwereld van je medewerkers. Helpen deze regels? Geven ze vrijheid en verantwoordelijkheid? En dragen ze bij aan de dromen en ambities van de organisatie?
Er komen talloze inspirerende voorbeelden langs, hierdoor krijg je inzicht in zaken die je goed moet inregelen én hoe deze ‘systemen’ daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de ‘bedoeling’ van jouw organisatie.

De vraag die we aangaan is; hoe zorg je ervoor dat je de uitdagingen, waar je medewerkers je onvermijdelijk voor gaan plaatsen, op positieve wijze kunt aangaan?

Aan het einde van deze dag weet jij hoe je de werkomgeving schept waarin jouw medewerkers kunnen floreren om samen jouw bedrijfsdoelstellingen te halen.

Dag 7: Marketingmix

Deze dag concentreren we ons op de marketing P’s: Product, Prijs, Promotie, Plaats & Presentatie.

Waarom doe je de zaken zoals je ze doet? Zet je de juiste instrumenten in en op de meest efficiënte en effectieve wijze? Groeit jouw marketingmix mee met je bedrijf? Zijn ze scherp genoeg gedefinieerd en nog actueel? Hoe kan je deze P’s praktisch toepassen?

Door middel van kritisch vragen stellen en omdenken worden ‘waarheden’ en ‘dogma’s’ ter discussie gesteld en wellicht nieuwe ‘waarheden’ ontdekt. Dit alles vanuit gezamenlijke kennis, ervaringen én onderbuikgevoel.

Aan het eind van de dag heb jij inzichten hoe je jouw marketingmiddelen kan inzetten.

Dag 8: Onderhandelen

Wat is onderhandelen eigenlijk? In onze ogen ALLES wat ergens over gaat én waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn. Onderhandelen doen we allemaal, van jongs af aan, vrijwel dagelijks, zowel zakelijk als privé! Een kind die wat later op wil blijven, een werknemer die vraagt om meer salaris, een leverancier die de prijzen wil verhogen of een klant die een betere deal wil... We hebben diverse manieren aangeleerd die we van nature doen en toepassen. Oefening baart kunst, maar kun je met overtuiging zeggen dat je hier altijd en in alle omstandigheden goed in bent? Na deze dag kan jij effectiever zijn in het behalen van je onderhandelingsdoel en de theorie toepassen in de praktijk.

Deze cursusdag is erop gericht om je bewust te maken wat er speelt bij zakelijke onderhandelingen, onder en boven de tafel. Daarbij biedt deze training handvatten om jezelf te ontwikkelen als onderhandelaar.

Dag 9: Wrap up

Op deze dag valt alles samen. We kijken met elkaar terug naar de afgelegde weg, jij hebt (be) grip. Samen doen we de check of er op deelgebieden nog verdere toelichting nodig is en delen ervaringen en tips & tricks van het “work in progress”.

Een mooi besluit van de training. We presenteren aan elkaar de nieuwe inzichten en het nieuwe plan voor de toekomst. Dit is hét startmoment voor jou om het geleerde in de praktijk te brengen.

Hoe krachtig ben je nu, je haalt jouw doelen! Jij richt je op dat, wat écht energie oplevert. Je bent een ervaring rijker en gaat de zaken anders aan pakken.

Jij koerst af op een nieuwe bestemming. Vol vertrouwen, vol energie!

4. Over De Reus & Partners

Er is niet één moment waarop De Reus & Partners ontstond. Bij elk van de partners werden tijdens hun carrière zaadjes geplant tijdens groeipijnen en successen. ''Als er zo'n training voor ondernemers was geweest in mijn tijd, dan was mij veel kopzorgen bespaard gebleven.'' - zo zegt Colijn van Noort. Hij bracht twee bedrijven van 0 naar meer dan 100 miljoen omzet.

'' Ervaring is wat je hebt, nadat je het nodig had...''

De Reus & Partners hebben gezamenlijk meer dan 250 jaar ervaring die jij nu nodig hebt. Ze kennen de problemen waarmee je moet dealen binnen je bedrijf, zoals personeel, strategie, processen en positionering. Maar niet als academicus, maar als ondernemer. Hun hart klopt om met jou een gezond bedrijf te realiseren.

Samen hebben de experts hun kennis en ervaring omgezet in een toegankelijke, praktische en effectieve bedrijfstraining. Door deze nieuwe aanpak en inzichten, inspireren zij jou tot verandering en die de basis vormen voor een gezonde groei van jou en jouw business!

5. Onze Trainers

5. Onze Trainers

Jan de Reus in het kort

 • Gepassioneerd en gedreven om te verbeteren
 • Weet de vinger snel op de zere plek te leggen
 • Kan een tegenslag omzetten tot kracht
 • No-nonsens

Jan de Reus

'' Ik werk met passie, ik doe de zaken goed of ik doe het niet. Iedere dag beter! Dat is mijn motto.

Een no nonsens ondernemer word ik genoemd, een die ondernemers helpt om weer te doen waar ze goed in zijn. Het werk weer leuk te vinden. Zodat jij het stuur weer krachtig in handen hebt. Daar kom ik mijn bed voor uit. ''

Lees meer over Jan.

CVN-220616-0020

Kim van Bree

Ik ben een arbeidsrechtjurist die geniet van haar werk. Geen dag is hetzelfde en ik kan het verschil maken voor mijn cliënten. Een grote verantwoordelijkheid maar ik voel me sterk in mijn vak door mijn kennis, ervaring en kwaliteiten. Ik zie altijd de uitdaging om het beste resultaat te behalen voor mijn cliënten.

Lees meer over Kim.

CVN-220630-0065

Kim van Bree in het kort

 • Arbeidsrechtspecialist
 • Doelgericht
 • Kalm
 • Vriendelijk als norm, hard wanneer nodig
 • En altijd volgens het credo; het is de toon die de muziek maakt.
CVN-220616-0020

Jan de Reus

· Gepassioneerd en gedreven om te verbeteren
· Weet de vinger snel op de zere plek te leggen
· Kan een tegenslag omzetten tot kracht
· No-nonsens

CVN-220630-0065

Kim van Bree

· Arbeidsrechtspecialist
· Doelgericht
· Kalm
· Vriendelijk als norm, hard wanneer nodig
· En altijd volgens het credo; het is de toon die de muziek maakt.

John Dankers in het kort

 • Inperken van de inflatie in Nederland (2004-2008)
 • Omdenken: uitdagingen vanuit verschillende en verrassende invalshoeken benaderen
 • Coach én teamspeler: prikkelen, stimuleren, opleiden, begeleiden en leidinggeven
 • Commercieel

John Dankers

'' Het is mijn persoonlijke overtuiging dat wij op deze aardkloot aanwezig zijn om te leren en te groeien als persoon.

Binnen ruim 30 jaar succesvol ondernemen binnen Ahold heb ik mij in heel veel commerciële aspecten mogen bekwamen: inkoop, sales, marketing, formule, brand, category. ''

Lees meer over John.

John_Dankert

Monique Donga

'' Het is mijn persoonlijke missie om het leven van de werkende mens makkelijker te maken. Waarom zou je moeten ploeteren als het ook makkelijk kan? Laten we het onszelf – en de ander – niet moeilijk maken. ''

Lees meer over Monique.

Monique Donga

Monique Donga in het kort

 • Een luisteraar zonder oordeel
 • Amateur-filosoof, alles kan bevraagd worden, er zitten 1000 kanten aan een zaak.
 • Versimpelaar, houdt ervan ingewikkelde zaken simpel te maken.
 • Iedereen is gelijkwaardig, niet gelijkaardig.
John_Dankert

John Dankers

· Inperken van de inflatie in Nederland (2004-2008)
· Omdenken: uitdagingen vanuit verschillende en verrassende invalshoeken benaderen
· Coach én teamspeler: prikkelen, stimuleren, opleiden, begeleiden en leidinggeven
· Commercieel

Monique Donga

Monique Donga

· Een luisteraar zonder oordeel
· Amateur-filosoof, alles kan bevraagd worden, er zitten 1000 kanten aan een zaak.
· Versimpelaar, houdt ervan ingewikkelde zaken simpel te maken.
· Iedereen is gelijkwaardig, niet gelijkaardig.

Manon van der Meer in het kort

 • Paardencoach
 • Topsportmentaliteit
 • Nieuwsgierig
 • Bevlogen
 • Teamcoach

Manon van der Meer

Werken met Manon staat symbool voor de verbindingen waar het allemaal om draait: bijvoorbeeld tussen lichaam én geest of werk én privé. Daarnaast representeert het de samenwerking tussen haar - als coach - en de coachee.

Lees meer over Manon.

Livenjoy portret de reus-DSC02940

Léon Polman

'' Het is mijn persoonlijke overtuiging dat je de wereld (en jezelf én je bedrijf) kan veranderen door de manier waar je hiernaar kijkt.

Op deze hele premisse heb ik mijn startup gebouwd. Wij gebruiken papier dat aan één kant bedrukt is (afval?!) maar aan de andere kant nog leeg (potentie!). We focussen ons op de blanco kant en maken hier samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prachtige notitieboeken van. ''

Lees meer over Léon.

Leon Polman

Léon Polman in het kort

 • Ondernemende wereldverbeteraar – het is mijn unieke kracht om concepten te bedenken én te realiseren die de wereld een beetje mooier maken.
 • Verbinden op een missie – met een achtergrond als organisatie/ teamcoach kan ik verbinding creëren rondom een gezamenlijk doel.
 • Leergierig en nieuwsgierig – ik ben altijd op zoek naar nieuwe kennis die ik kan toepassen.
Livenjoy portret de reus-DSC02940

Manon van der Meer

· Paardencoach
· Topsportmentaliteit
· Nieuwsgierigheid
· Bevlogen
· Teamcoach

Leon Polman

Léon Polman

· Ondernemende wereldverbeteraar – het is mijn unieke kracht om concepten te bedenken én te realiseren die de wereld een beetje mooier maken.
· Verbinden op een missie – met een achtergrond als organisatie/ teamcoach kan ik verbinding creëren rondom een gezamenlijk doel.
· Leergierig en nieuwsgierig – ik ben altijd op zoek naar nieuwe kennis die ik kan toepassen.

Reyald Bogerd in het kort

 • Scherpe luisteraar
 • Verbinder
 • Inspirerend en creatief

Reyald Bogerd

Reyald Bogerd (45) is de eigenaar van een online marketingbureau dat zich richt op het helpen van bedrijven bij het bereiken van hun online doelen. Met meer dan 9 jaar ervaring in de branche heeft Reyald een bewezen staat van dienst in het leveren van hoogwaardige webdesign, webshops, product fotografie, video's en online marketingdiensten.

Hij is een mensen-mens gedreven om doelen te halen. Hij had 10 jaar een cabaretbedrijf, werkte als 15 jaar als ZZP’er in allerlei creatieve en leidinggevende functies binnen de media, verzorgt videoproducties en geeft sinds 2013 leiding aan zijn online marketingbureau.

Reyald gaat áán van mensen die de wereld een stukje mooier willen maken.

Reyald Bogerd
Reyald Bogerd

Reyald Bogerd

· Creativiteit in communicatie
· Spelend motiverend en uitdagend
· Eigenaarschap creëren door interessante werkvormen

INSCHRIJFFORMULIER

Schrijf je in of stel je vraag!

Heb je een vraag over de training of wil je telefonisch contact? Laat dan ook je gegevens achter en één van de partners neemt contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.